Nové zpevněné plochy mezi ulicemi Zahradní a Skrbovickou včetně dvou zastávek MHD

Menu