Strategie rozvoje města Bruntálu na období 2018 – 2023

Strategický plán města je důležitým koncepčním dokumentem, který určuje prioritní oblasti rozvoje. Důvodem jeho vzniku je snaha vytvořit z města lepší a atraktivnější místo pro obyvatele samotné, ale i pro jeho návštěvníky. Cíle ovšem nebude dosaženo bez podpory a účasti obyvatel na aktivitách stanovených strategií.

Pohodlný a perspektivní život v Bruntále

Úprava a údržba veřejného prostranství, odpadové hospodářství, udržitelná spotřeba zdrojů a podpora bydlení. To a mnoho dalšího je na našem seznamu úkolů. Tvoříme město, které odpovídá našim potřebám, ale zároveň bere ohledy na životní prostředí.

Zpracování projektové dokumentace Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál – lokalita Za Mlékárnou

Zpracování projektové dokumentace Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál – lokalita Za Mlékárnou

Otevřít Zpracování projektové dokumentace Revitalizace území po důlní činnosti v k. ú. Bruntál – lokalita Za Mlékárnou

Bruntál - dostupné město krátkých vzdáleností

Příležitostí pro město je dobudování dopravní infrastruktury a rozvoj dopravní obslužnosti, včetně podpory rozvoje veřejné hromadné přepravy, cyklistické dopravy a pěší chůze.

Nové zpevněné plochy mezi ulicemi Zahradní a Skrbovickou včetně dvou zastávek MHD

Nové zpevněné plochy mezi ulicemi Zahradní a Skrbovickou včetně dvou zastávek MHD

Otevřít Nové zpevněné plochy mezi ulicemi Zahradní a Skrbovickou včetně dvou zastávek MHD
Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská, Bruntál

Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská, Bruntál

Otevřít Vybudování chodníku podél silnice I/11 - Rýmařovská, Bruntál
Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Pod Lipami – nový přechod pro chodce

Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Pod Lipami – nový přechod pro chodce

Otevřít Zvýšení bezpečnosti chodců na ul. Pod Lipami – nový přechod pro chodce
Rekonstrukce mostu a lávky přes Černý potok, Květná – Lidická ul.

Rekonstrukce mostu a lávky přes Černý potok, Květná – Lidická ul.

Otevřít Rekonstrukce mostu a lávky přes Černý potok, Květná – Lidická ul.
Regulace dopravy v Uhlířské ulici – zpomalovací polštáře

Regulace dopravy v Uhlířské ulici – zpomalovací polštáře

Otevřít Regulace dopravy v Uhlířské ulici – zpomalovací polštáře
Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále

Otevřít Zřízení parkoviště u Společenského domu v Bruntále
Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál

Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál

Otevřít Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál

Bruntál - město na vzestupu

Podpora místní ekonomiky a zaměstnanosti jsou jen zlomkem priorit strategie rozvoje města. Příznivé podnikatelské prostředí je základem ekonomické prosperity města. Podpora vzdělávání a přilákaní podnikatelských subjektů jsou dalšími z mnoha cílů, kterých máme zájem dosáhnout. Zasazujeme se rovněž o fungování efektivní a výkonné veřejné správy. Aplikujeme nové poznatky, inovace v oblasti informačních technologií. Sledujeme trendy a učíme se.  

Bruntál - soudržné a bezpečné město rovných příležitostí

Rozvíjíme veřejné služby, které zajišťují kvalitu života občanů. Mezi priority patří podpora zdravotní péče, sociální péče, bezpečnost apod.

Bruntál - aktivní a atraktivní město

V našem městě podporujeme kulturní, sportovní a volnočasové aktivity, pečujeme o kulturní dědictví a podporujeme cestovní ruch. Zkrátka vytváříme město, ve kterém budou chtít žít všechny generace obyvatel.

Menu