Participativní rozpočet

Spouštíme nový projekt. Jsme otevřeni nápadům na zlepšení.

Chcete spolurozhodovat o tom, co se ve městě bude dít, co se opraví či postaví? Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco v okolí? Chybí vám kulturní, relaxační či sportovní vyžití? Máte návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně? Zapojte se do participativního rozpočtu.

Před podáním projektu si prohlédněte mapu Katastrálního území města Bruntálu, kterou naleznete na odkazu: Katastrálni mapa

 

Jak to funguje

1.

3.10.2022 – 21.12.2022: Příprava a podání žádosti

Začněte tím, že si prostudujete pravidla ročníku 2023. Můžete navrhnout pouze tři projekty, takže si své rozhodnutí dobře rozmyslete.

Jak postupovat?

1. Vyplnit žádost
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři (příloha č. 1 Pravidel). Součástí žádosti je souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu.

2. Přiložit podpisový arch
Zajistit na předepsaném formuláři podpis 30 občanů s trvalým bydlištěm ve městě Bruntálu (starších 15 let) - podpisový arch je přílohou č. 2 Pravidel.

3. Odevzdat projekt
Odevzdat žádost, formulář i podpis 30 občanů, povinné a případné nepovinné přílohy (dle formuláře žádosti) podat v tištěné formě osobně nebo poštou na adresu Města Bruntál

sekretariát starosty, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, případně zaslat jeho sken na e-mailovou adresu [email protected]

Obálka bude označena heslem „Participativní rozpočet – neotvírat“

2.

Do 31.3. 2023: Kontrola a úprava návrhů

Všechny projekty, které splní schválená pravidla, budou překontrolovány a předkladatel vyzván k případnému doplnění nebo upřesnění projektu.

Žádosti, které nebudou splňovat výše uvedená kritéria, budou automaticky z dalšího procesu vyřazeny. Žadatel bude o tomto písemně informován včetně odůvodnění vyřazení jeho návrhu.

Přidat návrh
3.

Od 2/2023 nejpozději do 5/2023: Prezentace návrhů a hlasování

Finální výběr proběhne formou hlasování občanů. Každý z vás může vybrat projekt, který podle Vás nejvíce pomůže k zlepšení života v Bruntále.

Každý hlasující bude mít k dispozici 2 kladné a 1 záporný hlas. 

  • Přihlaste se (!) do platformy PinCity. (Nestačí jen otevřít platformu.)
  • V hlavním menu PinCity zvolte položku Participativní rozpočet
  • Vyberte si projekt, pro který chcete hlasovat.
  • Hlasujte tak, že kliknete na symbol „Hlasování“ u projektu, kterému chcete dát hlas.
Menu